Teknisk information

Så här vill vi ha ditt original:

Ju bättre original desto bättre tryck och transfer. Vi vill gärna att du förser oss med ett digitalt original i form av vektoriserade, filtyper .eps, .ai, .pdf, .cdr. Även text ska vara helt vektoriserad, alternativt ska typsnittet vara bifogat. Pixeluppbyggda bilder bör vara i 300dpi i rätt storlek.

Screentryck - historia

Ordet screentryck härstammar från engelskan, screen = skärm, duk

Tryckmetoden innebär att man använder sig av schabloner som medium och används i många sammanhang, från att trycka på glas och papper till plast och tyg. Tekniken används även i stor utsträckning inom konsten för att reproduktion av tex. grafik.

Serigrafi är det ursprungliga namnet för screentryck och även silkscreen används men inom industrin är det screentryck det vanligaste begreppet.

Tekniken att trycka med schabloner härstammar från medeltiden då man använde sig av schabloner för att skapa dekorativa väggmålningar. Under 1880-talet utvecklades serigrafin och tekniken gjorde det möjligt att trycka flera färger och även att applicera det på tyger.

På 30-40-talet började tekniken användas av amerikanska konstnärer och i Europa var man snabb att ta efter.

Screentrycktekniken gick från början till så att man spänner en duk över en ram. Duken släpper i sig igenom färg och därför täcker man de delar av duken som inte ska släppa igenom färg med schabloner av papper eller av emulsion (tex. gelatin). Själva tryckningen går till så att man häller färg i tryckramen och trycker ut den genom duken med en skrapa. För att få fram flerfärgstryck fick man upprepa processen med en ram för varje färg.

På 60-talet utvecklades ett fotografiskt känsligt emulsion och tillsammans med möjligheten att projicera bilder lades grunden till dagens teknik som gör det möjligt att enkelt framkalla schabloner med hög kvalitet.

I dag kan man därför med screentryck åstadkomma väldigt fina tryck med många färger för olika ändamål.

När det gäller screenramarna anpassas de (förutom storleken) genom att man använder olika dukar för olika ändamål och bestryker dem med rätt typ av fotografiskt emulsion.