Miljö

Genom ett aktivt miljöarbete inom den egna verksamheten, samt genom de produkter vi erbjuder våra kunder, bidrar TextPrint AB till en hållbar global utveckling.

Vi jobbar med miljöförbättringar och förebyggande av föroreningar inom verksamheten, inte minst genom att fasa ut miljöaggresiva produkter.

TextPrints miljöarbete är en strategiskt viktig förutsättning för företagets etik och marknadsmässiga konkurrenskraft.